Benkő Loránd
Utoljára módosítva: 2015.03.19. 18:04:28


 

 

 

Személyes adatok

Születési hely és idő: Nagyvárad, 1921. december 19.

Elhunyt: Budapest, 2011. január 17.

 

Tanulmányok

Általános Iskola: Pusztatúrpásztó és Túrkeve (6 osztályos összevont Klebersberg-iskola)

Gimnázium: Klauzál Gábor Reálgimnázium, Szeged

1941–1944: Egyetem: Ferencz József Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar–olasz– történelem szak)

1944–1945: Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest

 

Munkahely, beosztások

1943–1944.: díjtalan gyakornok: Kolozsvár, Ferencz József Tudományegyetem

1946–1949: egyetemi tanársegéd: Budapest, ELTE BTK

1950–1951: tudományos kutató: MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest

1951–1953: egyetemi adjunktus

1953–1959: egyetemi docens

1959–1960: tanszékvezető egyetemi docens

1960–1991: egyetemi tanár (tanszékvezető)

1960–1995: osztályvezető (félállásban) : MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest

1991–: Professor emeritus

 

Tudományos fokozatok

1946: bölcsészdoktor

1952: a nyelvtudomány kandidátusa

1960: akadémiai doktor

1965: MTA levelező tag

1976: MTA rendes tag

 

Fő kutatási területek

Magyar nyelvtörténet, történeti névtan, szótörténet és etimológia, nyelvföldrajz, nyelvtudomány-történet.

 

Fontosabb egyetemi és tudományos vezetői funkciók

1954–1960: elnök: MTA Helyesírási Főbizottság

1963–1966: dékánhelyettes: ELTE BTK

1963–1988: tanszékcsoport-vezető

1967–1974: rektorhelyettes, ELTE

1960–1995: osztályvezető: MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyar nyelvtörténeti és dialektológiai osztály

1965–1996: elnök: MTA Nyelvtudományi Bizottság

1999– : elnök: MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság

1977–2005: elnök: Magyar Nyelvtudományi Társaság

1996–2000: elnök: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

1977–1990: társelnök: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

1953–1973: szerkesztő: Magyar Nyelv

1973–: felelős szerkesztő: Magyar Nyelv

1973–1990: szerkesztőbizottsági elnök: Pedagógiai Szemle

 

Kitüntetések

1949: Szinnyei-emlékérem

1961: A felsőoktatás kiváló dolgozója

1969: Finn Oroszlán-rend I. fokozat

1974, 1981: Munka Érdemrend arany fokozata

1974: ELTE-emlékérem

1980: Révai Miklós-díj

1987: Pais Dezső-díj

1991: Apáczai Csere-díj

1993: Déry-díj

1996: Széchenyi-díj

2000: Munkácsi-díj

2000: Lőrincze-díj

2001: Pro Renovanda Cultura Hungariae fődíja

2006: Prima Díj

 

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β