7. Anyanyelvünk évszázadai hallgatói konferencia

2021.09.27.
7. Anyanyelvünk évszázadai hallgatói konferencia

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – 2021. június 18-án ismét hallgatói konferenciát szervez „Anyanyelvünk évszázadai 7. Nyelvünk változása és változatai” címen. A tanácskozáson hazai és külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatói tartanak előadásokat. A konferenciát online formában rendezzük meg.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv története áll. A nyelv történetiségét azonban – a dimenzionális nyelvszemlélet keretében – tágabban értelmezzük: a hagyományos értelemben vett nyelvtörténeti témák mellett olyan előadások is szerepelnek a programban, amelyek nyelvszemléletében az idő, a tér és a humán dimenzió közül legalább kettő megjelenik. A konferencia keretében két nyelvtörténeti hallgatói kutatócsoportunk is bemutatkozik.

Program- és absztraktfüzet

Időpont: 2021. június 18. péntek 9.00–18.00 óra

A konferencia linkje: https://join.skype.co