Kiadványok

Kiadványok

Kiadványok

A tanszéken folyó szakmai munkához folyóiratkiadási tevékenység is kapcsolódik:

 • A Névtani Értesítő (1979-től) a magyar névkutatás átfogó igényű, lektorált, nemzetközi szinten is jegyzett szakfolyóirata. Évente, nyomtatott és elektronikus formában, Open Access (Diamond/Platinum) módon jelenik meg, magyar nyelven, angol absztraktokkal. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 • A tanszék munkatársai fontos szerepet vállalnak a magyar nyelvészeti kutatások vezető folyóirata, a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában megjelenő Magyar Nyelv (1904-től) kiadásában is.

A tanszék kiadásában megjelenő kurrens kiadványsorozatok:

 • Magyar Névtani Értekezések (2005-től); célja, hogy különböző témájú névtani feldolgozásoknak, értekezéseknek, köteteknek publikációs teret biztosítson.
 • Studia Iuvenum Chronolinguistica (2015-től); a Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely sorozata, melynek keretében elsősorban az Anyanyelvünk évszázadai konferenciasorozat kötetei, mellettük pedig további, önálló kötetek jelennek meg.

A tanszéken készült fontosabb aktuális kézikönyv-tankönyvek (2001-től): 

 • Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk., A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, 2018. 
 • Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
 • Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.  
 • Kiss Jenő szerk., Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 

 

A jelenleg folyó tanszéki kutatómunka eredményeiről a munkatársak egyéni oldalai nyújtanak tájékoztatást.


 

Lezárult tanszéki sorozatok

 • Magyar Névtani Dolgozatok (1976–2008), 203 megjelentetett számmal. Füzeteiben számos magyar tulajdonnévtípus vizsgálatával foglalkozó dolgozatot, gyűjtést és segédkönyvet tett közzé; történeti és jelenkori anyagot, a mai és a történeti Magyarország területéről egyaránt.
 • Magyar Személynévi Adattárak (1974–1991), 99 megjelentett számmal. Füzeteiben a magyar nyelvterület több közösségének történeti és jelenkori család-, kereszt-, ragadvány- és becenévanyagát tette közzé.
 • Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok (1980–1994), 65 megjelentetett számmal. Füzeteiben különböző csoportnyelvek szókincsének és egyéb nyelvi anyagának, ezek gyűjteményeinek és vizsgálatának adott helyet.

A munkatársaink tiszteletére megjelentetett köszöntő kötetek