Főbb kutatási területek

Főbb kutatási területek

Főbb kutatási területek

A tanszékhez kötődő kutatási területek, irányok és tevékenységek egymásmellettiségükön túl számos ponton kapcsolódnak egymáshoz a történetiség, valamint a térbeliség és a társadalmi-kulturális meghatározottság szempontjainak érvényesítése révén, a dimenzionális megközelítésmódnak is megfelelően. Munkatársainak tudományos tevékenysége elsősorban a tanszék alapvető profiljához kapcsolódó szakterületekhez kötődik, és jelentős változatosság jellemzi.

 

Munkatársaink kutatómunkájáról az egyéni oktatói oldalakon található részletes tájékoztatás.