Konferenciák

Konferenciák

Konferenciák

Tanszékünk számos egyedi szakmai konferencia mellett több konferenciasorozat szervezője is.

Alkalmazott Névkutatás (korábbi címén: Névtan és Terminológia), 2012-től, évente. Az alkalmazott névtan különböző problémaköreit veszi sorra, több tudományterület meghívott előadóinak részvételével. Az egyes konferenciákon elhangzott előadások a Névtani Értesítő folyóiratban, illetve önálló kötetben jelennek meg. Társszervezők: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Bővebben >>

Anyanyelvünk évszázadai (Nyelvünk változása és változatai alcímmel), 2014-től, évente. Hallgatói konferenciasorozat, melynek középpontjában a magyar nyelv története áll, de hasonlóképpen nyitott a nyelv vizsgálatának az idő, a tér és a humán dimenzió összekapcsolását kínáló további témái iránt is. A konferenciák előadásainak közzétételére a hasonló című kötetsorozat biztosít teret. Szervezője az intézetünkben működő Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely. Bővebben >>

Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet, 2008-tól, többévente. Konferenciasorozat, mely a források témakörét állítva a középpontba, a nyelvészeti, nyelvtudomány-történeti érdekeltségű témákkal együtt teret ad a tudományközi párbeszédnek, számos további szakterületet kutatóinak bevonásával. A konferenciák anyaga hasonló című, önálló kötetekben jelenik meg. Társszervezők: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Bővebben >>