A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék nyilatkozata a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának támogatásáról

2021.10.09.
A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék nyilatkozata a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának támogatásáról

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének szakmai közössége egyetértését fejezi ki a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának 2021. szeptember 24-én közzétett állásfoglalásával. Mivel a nagy hagyományokra visszatekintő, a magyar nyelvtudomány területén ma is alapvetően fontos szerepet betöltő folyóirat zavartalan működésének, szakmai folytonosságának és jövőjének garanciáit így látjuk a leginkább biztosíthatónak, támogatjuk a szerkesztőbizottság azon kezdeményezését, hogy a folyóirat alapítói joga a befogadására készen álló ELTE BTK-hoz kerüljön. A tanszék közössége szakmai és erkölcsi támogatásáról biztosítja az említett állásfoglalást közzétevő szerkesztőbizottságot.

Budapest, 2021. október 6.