Anyanyelvünk évszázadai 10. konferencia programja

2024.06.09.
Anyanyelvünk évszázadai 10. konferencia programja
Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye – az ALUMNI támogatásával – ismét hallgatói konferenciát szervez. A jubileumi alkalom előadói ezúttal nemcsak a BA-s, MA-s és OT-s hallgatók közül kerülnek ki, hanem korábbi előadóink, öregdiákjaink is részt vesznek a konferencián. 

A konferencia középpontjában a magyar nyelv története áll. A nyelv történetiségét azonban – a dimenzionális nyelvszemlélet keretében – tágabban értelmezik: a hagyományos értelemben vett nyelvtörténeti témák mellett olyan előadások is szerepelnek a programban, amelyek nyelvszemléletében az idő, a tér és a humán dimenzió közül legalább kettő megjelenik.A tanácskozáson hazai és külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatói tartanak előadást. 

A konferencia időpontja: 2024. június 13-14. 

Helyszín:

június 13. csütörtök: ELTE BTK A épület, Kari Tanácsterem, 14:00-tól A épület, IV. emelet 428-as terem (Benkő Loránd-terem)

Program és absztraktfüzet