A visegrádi országok családnévszótára

2024.04.13.
A visegrádi országok családnévszótára

Elkészült és mostantól az interneten szabadon hozzáférhető A visegrádi országok családnévszótára. A szótár egy, a Visegrádi Alap által támogatott pályázat keretében készült az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, illetve Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke névkutató munkatársainak irányításával, a visegrádi országok egy-egy intézményének – a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Nyelvi Intézetének, a poznańi Adam Mickiewicz Egyetemnek és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemnek – az együttműködésével. A szótár a négy ország 200–200 leggyakoribb családnevéről nyújt rövid és szakszerű, ugyanakkor közérthetően megfogalmazott tájékoztatást. Az egyes országok családnévgyakorisági adatainak alapján a magyarországi népesség több mint 40%-a megtalálhatja benne családnevét, míg a másik három ország esetén a lakosság 17–20%-ára vonatkozóan tartalmaz szócikkszerű leírásokat.

A szótár újdonsága egyrészt az, hogy online, könnyen elérhető és kereshető formában teszi közzé a legjellemzőbb családnevekkel kapcsolatos információkat, másrészt az, hogy a négy ország családnévanyagát együttesen, egy többnyelvű szótár keretében mutatja be. A szótár ötnyelvű volta a nemzetközi hozzáférhetőséget biztosítja: az online felület a négy ország hivatalos nyelvei mellett angolul is elérhető, az egyes szócikkek pedig angolul, valamint az adott ország hivatalos nyelvén olvashatók. A szótár a készítők szándéka szerint kutatási és oktatási célokra, valamint a nevek és a családjuk története, s általában a régiónk iránt tágabb értelemben érdeklődők számára is használható kiadványként szolgál.

A készülő szótárat, illetve a nemzetközi együttműködési projektet, amelynek keretében megvalósult, a közelmúltban két angol nyelvű online eseményen mutatták be az érdeklődő közönségnek.