Alkalmazott Névkutatás 2023

2023.09.11.
Alkalmazott Névkutatás 2023

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,

a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke,

valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2023. október 16-án

Alkalmazott Névkutatás 2023

címmel szimpóziumot rendez, melynek helyszíne:

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Alagsor 150. terem

 

Program

13.00–13.10     Megnyitó: Farkas Tamás intézetigazgató (ELTE BTK MNYFI)

1. szekció: A tulajdonnevek felismerése és fordítása (elnök: Farkas Tamás, ELTE)

13.10–13.40     Héja Enikő (NYTK): Névelem-felismerés a nyelvtechnológiában
13.40–14.10     Sereg Judit (ELTE): Névfordítási stratégiák az audiovizuális fordításban
– mikor és ki fordít?
14.10–14.40     Slíz Mariann (ELTE): A névfordítás vizsgálata mint egy mű fordításai
közti kapcsolatok feltárásának eszköze
14.40–15.10     Bauko János (UKF): Magyar–szlovák utcanévpárok névadási és fordítási
sajátosságai
15.10–15.30     Szünet

2. szekció: Tulajdonnévismeret és -használat a mindennapokban (elnök: Bölcskei Andrea, KRE)

15.30–16.00     Győrffy Erzsébet (DE): Követéses helynévismereti vizsgálatok Tépén
16.00–16.30     Raátz Judit (NYTK): Trendek és új irányok a névkérelmezésben
16.30–17.00     Ludányi Zsófia (NYTK, EKKE) – Kocsis Ágnes (NYTK, ELTE): A tulajdon-
nevekkel kapcsolatos kérdéstípusok a nyelvi tanácsadásban
17.00–17.30     Slíz Mariann (ELTE) – Hauber Kitti (NYTK, ELTE) – Wendl Dávid (ELTE):
Tudományos vagy áltudományos névetimológia? A döntés szempont-
jairól egy kérdőíves vizsgálat tanulságai alapján

17.30–17.40     Zárszó: Bölcskei Andrea tudományos dékánhelyettes (KRE BTK)

 

Információk: https://www.facebook.com/nyelvtori/, www.kre.hu/nyelveszet

Szervezők: Farkas Tamás (ELTE), Slíz Mariann (ELTE) és Bölcskei Andrea (KRE)

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!