Anyanyelvünk Évszázadai hallgatói konferencia felhívása

2022.05.17.
Anyanyelvünk Évszázadai hallgatói konferencia felhívása

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – Anyanyelvünk évszázadai 8. címen hallgatói konferenciát szervez. A konferenciára magyarországi és határon túli magyar, illetve külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóit várjuk.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezzük. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várunk, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális stb. meghatározottság) dimenziók közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadjuk azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti névtan stb.).

Másfelől a nyelv története részének tekintjük az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várunk, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Örömmel fogadjuk azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá. Mindezek mellett közös hallgatói (pl. diákműhelyekben végzett) kutatások beszámolóit is szívesen várjuk.

A tematikai tájékozódásban segítséget nyújthatnak korábbi konferenciáink megjelent kötetei, melyek a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjáról letölthetők (https://mek.oszk.hu/, a keresőbe írandó: Anyanyelvünk évszázadai).

A konferenciát az ELTE BTK Kari tanácstermében tartjuk, ugyanakkor indokolt esetben az előadó online is megtarthatja előadását. Ebben az esetben az előadó Teamsen jelentkezik be, ezen keresztül tartja meg az előadását és vetíti ki a diasorát. Fontos azonban, hogy az online előadásra csak és kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az előadó személyes jelenléte elháríthatatlan akadályokba ütközik. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a konf.anyanyelvunkevszazadai@gmail.com címen, hogy egyeztethessünk a lehetőségekről!

Arra kérjük a résztvevőket, hogy a konferencia hetén, legkésőbb június 9-ig küldjék el a prezentációkat a konf.anyanyelvunkevszazadai@gmail.com címre, hogy a pendrive otthon felejtése/meghibásodása/csatlakozási hibája se okozzon fennakadást az előadás megtartásában. Jelentkezni egyéni vagy csoportos kutatással lehetséges, illetve jól sikerült szemináriumi dolgozatokat is várunk, amelyeket az adott tantárgy oktatója bemutatásra javasol. Az előadások maximális időtartama 15 perc. Az előadásokról írt tanulmányok – lektorálás után – megjelenhetnek a következő konferenciakötetben.

A konferencia időpontja és helye: 2022. június 10., ELTE BTK Kari tanácsterem.
A jelentkezés módja: a jelentkezési lap ezen a linken érhető el, az absztraktok benyújtására ugyanitt van lehetőség.

Az absztraktokról: a jelentkezés feltétele továbbá egy 1000 leütéses (szóközzel) absztrakt beadása 4–5 felhasznált szakirodalom megjelölésével.

A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2022. május 22. A konferencia programjáról és az egyéb tudnivalókról körlevélben értesítjük a résztvevőket.