Slíz Marianna Ilona

Slíz Marianna Ilona

Slíz Marianna Ilona
Mellék: (+36 1) 485 5200/5249
Szoba: A/237
E-mail: sliz.marianna@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2016: habilitáció (ELTE BTK)
2010: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Személynévkutatás (kereszt- és családnevek, szinkrón és diakrón), alkalmazott névtan (tulajdonnevek és lexikográfia, fordítástudomány, terminológia stb.), névelmélet, írói névadás
 
Oktatási tevékenység:
Nyelvtudományi alapozó tárgyak, magyar nyelvtörténeti és névtani tárgyú kurzusok, kutatásmódszertan, nyelvi lektorálás, stílusgyakorlat, szakszemináriumok és speciális kollégiumok tartása: BA magyar alapszak, nyelv- és beszédtudomány minor, kreatív írás minor, szerkesztői ismeretek képzésben; MA magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, hungarológia képzésben; OT magyartanári képzésben; doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban
Nyelvtudományi alapozó tárgyak, magyar nyelvtörténeti és névtani tárgyú kurzusok, kutatásmódszertan, nyelvi lektorálás, stílusgyakorlat, szakszemináriumok és speciális kollégiumok tartása: BA magyar alapszak, nyelv- és beszédtudomány minor, kreatív írás minor, szerkesztői ismeretek képzésben; MA magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, hungarológia képzésben; OT magyartanári képzésben; doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban; Erasmus-órák tartása