Alkalmazott Névkutatás

Alkalmazott Névkutatás

Alkalmazott Névkutatás

Alkalmazott Névkutatás (korábbi címén: Névtan és Terminológia): 2012-től évente megrendezett konferenciasorozat, mely az alkalmazott névtan különböző problémaköreit veszi sorra, több tudományterület meghívott előadóinak, hazai és határokon túli kutatóinak részvételével. Az egyes konferenciákon elhangzott előadások írott változatai a Névtani Értesítő folyóiratban, illetve önálló kötetben jelennek meg. A konferenciasorozat társszervezői: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Magyar Nyelvtudományi Társaság.

 

A konferenciasorozat eddigi alkalmai:

2012 Névtan és terminológia > A konferencia programja

2013 Névtan és egységesítés > A konferencia programja

2014 Névtan, fordítás és terminológia > A konferencia programja

2015 Személynevek és államigazgatás > A konferencia programja

2016 Nevek és identitás > A konferencia programja

2017 Nevek és szótárak > A konferencia programja

2018 Tulajdonnevek megítélése, kezelése, használata > A konferencia programja

2019 Tulajdonnevek: tudományos és laikus alkalmazások > A konferencia programja

2020 A tulajdonnevek fordítása > A konferencia programja

2021 Tíz év távlatából > A konferencia programja

2022 Alkalmazott Névkutatás 2022 > A konferencia programja

2023 Alkalmazott Névkutatás 2023 > A konferencia programja