Címlap

Kiemelt híreink

Bodó Csanád OTDK-munkájának elismerése

Kiemelt híreink
Bodó Csanád kollégánk az OTDK-munkában nyújtott teljesítménye alapján 
Mestertanár Aranyéremben részesült. Az elismerést az idén lezajlott, 35. OTDK lezárásával
az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítélte oda
a legalább egy évtizede folytatott, eredményes témavezetői tevékenység nyomán.
A sikeres munkához és elismeréséhez gratulálunk!
 
 

7. Anyanyelvünk évszázadai hallgatói konferencia, 2021. június 18.

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – 2021. június 18-án ismét hallgatói konferenciát szervez „Anyanyelvünk évszázadai 7. Nyelvünk változása és változatai” címen. A tanácskozáson hazai és külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatói tartanak előadásokat. A konferenciát online formában rendezzük meg.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv története áll. A nyelv történetiségét azonban – a dimenzionális nyelvszemlélet keretében – tágabban értelmezzük: a hagyományos értelemben vett nyelvtörténeti témák mellett olyan előadások is szerepelnek a programban, amelyek nyelvszemléletében az idő, a tér és a humán dimenzió közül legalább kettő megjelenik. A konferencia keretében két nyelvtörténeti hallgatói kutatócsoportunk is bemutatkozik.

Program- és absztraktfüzet

Időpont: 2021. június 18. péntek 9.00–18.00 óra

A konferencia linkje: https://join.skype.com/DpJfid6QwHNi


Deme László-díjjal ismerték el Bárth János munkásságát

Tanszékünk adjunktusának kiemelkedő tudományos, elsősorban a kárpát-medencei helynévkincs és a magyar nyelvjárások kutatásában elért eredményei, valamint a nyelvi ismeretterjesztésben végzett tevékenysége alapján ítélték oda a kitüntetést. A díjat az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016-ban alapította, azóta minden évben egy-egy fiatal kutató munkáját ismerik el a díj átadásával. 

Az ennek alkalmából készült interjú olvasható az Édes Anyanyelvünk 2021/1. számában (24-25. oldal): http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2021-XLIII-1.pdf

Munkatársunk elismeréséhez szívből gratulálunk!


Zelliger Erzsébet állami kitüntetésben részesült

Dr. Zelliger Erzsébet nyugalmazott egyetemi docens, tanszékünk korábbi munkatársa sokoldalú tudományos, oktatói és közösségi munkájának elismeréseként 2020. október 12-én állami kitüntetésben részesült.

Áder János köztársasági elnök a kitüntetettnek a magyar nyelv történetének, illetve a határon túl élő magyar közösségek dialektusának, kultúrájának kutatása, megismertetése és népszerűsítése terén elért eredményei, valamint több évtizedes cserkészvezetői munkája elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!


Elhunyt D. Mátai Mária

Szomorúan tudatjuk, hogy kolléganőnk, dr. D. Mátai Mária nyugalmazott egyetemi docens hosszú betegség után, 2020. szeptember 4-én elhunyt. Kutatóként széleskörű munkásságán belül elsősorban a szófajtörténet terén megjelent munkáival alkotott maradandót. Igazi tanáregyéniség volt, nagy hatással volt tanítványaira, akiknek szakmai életútját évek múltán is figyelemmel kísérte.  Pályája során tagja volt az Egyetemi és a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának, rajtuk kívül több szakmai intézmény keretében is tevékenykedett.

70 évesen a Kerekasztal körül című kötetben több tanszéki kollégájával közösen köszöntöttük, kedves témáiról írott néhány tanulmánya és szakmai munkásságának válogatott bibliográfiája közreadásával együtt (https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/30419).   

Emlékét megőrizzük.