Bárth János

Bárth János
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5294
Szoba: A/238
E-mail: barth.janos@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2011: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Névtudomány (helynévkutatás, névföldrajz), dialektológia, geolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvtörténet
 
Oktatási tevékenység:
Névtannal, dialektológiával, szociolingvisztikával, nyelvtörténettel, szer­kesztési-tipográfiai ismeretekkel foglalkozó szemináriumok vezetése alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben
 
Válogatott publikációk:
1. Helynevek vagy körülírások? Hágó, menő, járó és társaik a székelyföldi helynevekben. Helynévtörténeti tanulmányok 5. 2010. 209–221.

2. Erdélyi Helynévtörténeti Adattár és interaktív névföldrajzi atlasz. 2017. http://eha.elte.hu

3. Devil and angel in Transylvanian place names. In: Felecan, Oliviu ed., Name and Naming: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics „Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastic. Kolozsvár: Editura Mega; Editura Argonaut, 2017. 517–525.

4. Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2018.

5. Nyelvjárásiasság és norma az írott névhasználatban: Az erdélyi történeti helynévadatok dialektális sajátosságai. Magyar Nyelvjárások 57 (2019): 79–88.