Bárth János

Bárth János

Bárth János
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5294
Szoba: A/238
E-mail: barth.janos@btk.elte.hu
 
Fokozatok:
2011: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Névtudomány (helynévkutatás, névföldrajz), dialektológia, geolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvtörténet
 
Oktatási tevékenység:
Névtannal, dialektológiával, szociolingvisztikával, nyelvtörténettel, szer­kesztési-tipográfiai ismeretekkel foglalkozó szemináriumok vezetése alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben