Farkas Tamás Zsolt

Farkas Tamás Zsolt

Farkas Tamás Zsolt
Mellék: (+36 1) 485 5200/5462
Szoba: A/239
E-mail: farkas.tamas@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2013: habilitáció (ELTE BTK)
2002: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Alkalmazott névtan (a tulajdonnevek lexikográfiája, fordítástudományi kérdései, névtani terminológia stb.), történeti és szinkrón személynévkutatás (a magyar családnevek rendszere és története, a keresztnévkincs, a névmagyarosítások problematikája stb.), általános névtani kérdések, névkutatás dimenzionális nyelvészeti megközelítésben
 
Oktatási tevékenység:
Nyelvtudományi alapozó tárgyak, magyar nyelvtörténeti és névtani tárgyú kurzusok, nyelvi lektorálás, szakszemináriumok és speciális kollégiumok tartása: BA magyar alapszak, magyar minor, szerkesztői ismeretek képzésben; MA magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, hungarológia képzésben; OT magyartanári képzésben; doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban