Farkas Tamás Zsolt

Farkas Tamás Zsolt

Farkas Tamás Zsolt
Mellék: (+36 1) 485 5200/5462
Szoba: A/239
E-mail: farkas.tamas@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2013: habilitáció (ELTE BTK)
2002: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Alkalmazott névtan (tulajdonnevek és lexikográfia, fordítástudomány, terminológia, nyelvi menedzselés stb.), személynévkutatás (magyar személynévtörténet és ‑tipológia, a névmagyarosítások története stb.), történeti névtan, névelmélet, névkutatás dimenzionális nyelvészeti megközelítésben
 
Oktatási tevékenység:
Nyelvtudományi alapozó tárgyak, magyar nyelvtörténeti és névtani tárgyú kurzusok, nyelvi lektorálás, szakszemináriumok és speciális kollégiumok tartása: BA magyar alapszak (idegen anyanyelvűeknek is), magyar minor, szerkesztői ismeretek képzésben; MA magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, hungarológia képzésben; OT magyartanári képzésben; doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban