Farkas Tamás

Farkas Tamás
Mellék: (+36 1) 485 5200/5462
Szoba: A/239
E-mail: farkas.tamas@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2013: habilitáció (ELTE BTK)
2002: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Alkalmazott névtan (tulajdonnevek és lexikográfia, fordítástudomány, terminológia, nyelvi menedzselés stb.), személynévkutatás (magyar személynévtörténet és ‑tipológia, a névmagyarosítások története stb.), történeti névtan, névelmélet, névkutatás dimenzionális nyelvészeti megközelítésben
 
Oktatási tevékenység:
Nyelvtudományi alapozó tárgyak, magyar nyelvtörténeti és névtani tárgyú kurzusok, nyelvi lektorálás, szakszemináriumok és speciális kollégiumok tartása: BA magyar alapszak (idegen anyanyelvűeknek is), magyar minor, szerkesztői ismeretek képzésben; MA magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, hungarológia képzésben; OT magyartanári képzésben; doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban
 
Válogatott publikációk:
1. A tulajdonnevek szótári feldolgozásának alapkérdései. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2020.11–36. https://doi.org/10.26546/4892373.2

2. Terminological studies in International and Hungarian Onomastics. In: Bölcskei, Andrea – Farkas, Tamás – Slíz, Mariann szerk., Magyar és nemzetközi névtani terminológia. Hungarian and International Onomastic Terminology. Magyar Nyelvtudományi Társaság –International Council of Onomastic Sciences, Budapest–Uppsala, 2017. 65-84. https://doi.org/10.26546/5061110.9

3. A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2015. 23-47. https://mek.oszk.hu/14700/14775/14775.pdf

4. The most frequent Hungarian surnames: A study of some aspects of contrastive surname typology. In: Felecan, Oliviu ed., Name and naming: Conventional/Unconventional in Onomastics. Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015. 122–136. http://onomasticafelecan.ro/iconn3/proceeding/2_6_Farkas_Tamas_ICONN_3.pdf  

5. Dimenzionális szemlélet a névkutatásban: Általános kérdések és a családnévkutatás példája. Névtani Értesítő 36 (2014): 9–22. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/11844