Hattyár Helga

Hattyár Helga

Hattyár Helga
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5294
Szoba: A/238
E-mail: hattyar.helga@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2009: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Magyarországi jelelő közösségek nyelvhasználata; siketek nyelvelsajátítása, nyelvi szocializációja, kommunikatív kompetenciái; identitásgyakorlatok a siket közösségekben; siket gyerekeket nevelő halló szülők traumafeldolgozási stratégiái és identitáskonstruálása; edukációs nyelvészet; jelnyelvi lexikográfia; beszélt nyelvi vizsgálatok (pl. BUSZI)
 
Oktatási tevékenység:
Szociolingvisztikai, szociokulturális nyelvészeti tárgyak, kutatásmódszertan, kommunikáció MA, BA, OT magyartanári képzésben; esélyegyenlőségi ismeretek MA és OT magyartanári képzésben; a magyar jelnyelvi minor bizonyos tárgyai