N. Fodor János

N. Fodor János

N. Fodor János
Mellék: (+36 1) 485 5200/5150
Szoba: A/234
E-mail: nfodor.janos@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2023: habilitáció (ELTE BTK)
2009: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Személynévföldrajzi kutatások (a Történeti magyar családnévatlasz kutatási projekt keretében); személynevek több szempontú, komplex vizsgálata, különös tekintettel a névtipológiai és a személynévi alapú etnikai rekonstrukció kérdéseire; a magyar nyelv(járás)szigetek eredetének és település-történeti kapcsolatainak feltárása a nyelvföldrajzi módszer segítségével
 
Oktatási tevékenység:
Nyelvtörténeti és nyelvjárástörténeti tematikájú előadás, nyelvészeti alapozó tárgyak, magyar nyelvtörténeti, nyelvjárástani és névtani tárgyú kurzusok, szakszemináriumok tartása: a magyar alapszak, MA magyar nyelv és irodalom, hungarológia képzésben és OT magyartanári képzésben. Doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban