Szentgyörgyi Rudolf

Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5150
Szoba: A/234
E-mail: szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu
 
 
 
 
Fokozatok:
2010 (2011): PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Magyar nyelvtörténet (rendszertörténet, ómagyar és középmagyar kori nyelvemlékek, a klasszikus nyelvújítás, alkalmazott nyelvtörténet), magyar dialektológia (alkalmazott nyelvjárástan), történeti névtan, történeti szociolingvisztika, dimenzionális nyelvészet
 
Oktatási tevékenység:
Nyelvtudományi alapozó tárgyak; nyelvtörténeti előadások, szemináriumok, szakszemináriumok és speciális kollégiumok; nyelvjárástani és dimenzionális nyelvészeti szemináriumok; szövegkritika, forráskiadás előadás; doktori órák tartása a magyar nyelvészet doktori programban
 
Válogatott publikációk:

1. Rovásemlékeink és a magyar nyelvtörténetírás. In: Fehér Bence – Ferenczi Gábor szerk., Ősi írásaink. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2020. 259–275.

2. Hasznos nyelvtörténet? Bevezetés az alkalmazott nyelvtörténetbe. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Heltai – János Imre szerk., Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. https://mersz.hu/hivatkozas/m715nyki4sznny_79

3. A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés. In: Horváth Balázs – Bartók Zsófia Ágnes szerk., Írások a Pray-kódexről. Argumentum Kiadó – ELTE BTK Vallástudományi Központ – Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Budapest, 2019. 97–110.

4. Rovásemlékeink nyelvtörténeti és művelődéstörténeti szerepe. In: Zelliger Erzsébet szerk., Rovás – magyar nyelvtörténet – művelődéstörténet. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2019. 37–49.

5. Dömötör Adrienne – Szentgyörgyi Rudolf, Három körösztyén leány. Balassi Kiadó, Budapest, 2018.

6. A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014.

7. Helynevek beillesztése korai latin nyelvű okleveleink szövegébe. Helynévtörténeti Tanulmányok 5 (2010): 33–45.

8. A Tihanyi alapítólevél kangrez szórványáról. Helynévtörténeti Tanulmányok 3 (2008): 31–55.

9. A Kesztölcről Fehérvárra menő hadút. Névtani Értesítő 29 (2007): 23–47.