Rendszertörténet előadás
Utoljára módosítva: 2011.02.07. 16:18:13

 

 

Rendszertörténet a magyar nyelvben

 

Kollokviumi tételek

 

 

 

 

1.     A szinkrónia szerepe a nyelvi változásokban

2.     A nyelvi jelek változás iránti érzékenysége

3.     A nyelvi változások lehetősége

4.     A nyelv szerepe a nyelvi változások okrendszerében

5.     A nyelvi változások és a nyelvi rendszer

6.     A nyelvi változások szükséges és lehetséges volta

7.     Előzmény és következmény viszonya

8.     A hangváltozásokban megmutatkozó rendszerkapcsolatok

9.     A -t tárgyrag megjelenésének morfológiai következményei

10.           A -t tárgyrag megjelenésének szintaktikai következményei

11.           A homonímia elkerülésének esetei és módjai az igeragozásban

12.           Az igeidők használatának alakulását befolyásoló tényezők

 

 

Tankönyv:

 

Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest, 1987. II., III., IV. fejezet

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 2003. A nyelvi változás

 

 

Szakcikk:

 

Kubínyi László: Magyar nyelvtörténeti változások vélhető összefüggéseiről. MNy. 54: 213;

Kubínyi László: A beszédiram magyar nyelvtörténeti jelentőségéről. MNy. 57: 225

 

ZE_Rendszertörténet a magyar nyelvben.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β